Kalite Politikası


Coral Group Hotels olarak, müşteri memnuniyetini sağlayarak rekabet gücümüzü artırabileceğimize, konaklama sektöründe çok daha iyi yerlere gelebileceğimize inanıyoruz.

Hedefimiz, taahhüt etmiş olduğumuz ürün ve hizmetleri çevreye duyarlı bir yaklaşımla, yüksek kalitede en iyi şekilde vermek, ürünlerimizi gıda güvenliği ilkelerine uygun şekilde üretmektir.

Üretim ve sunum süreçlerimizi turizm, çevre, gıda, enerji yönetimi, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yasal mevzuat, uluslararası standartlar ve diğer şartlar doğrultusunda gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz.

Yönetim sistemlerimizi, performansımızı, verimliğimizi ve hedeflerimizi izler; risk ve fırsatları değerlendirerek sürekli gelişim ve iyileştirme için hedefler ve programlar oluşturarak gerekli kaynakları sağlarız.

Hedeflerimize ulaşabilmek için en değerli desteği çalışanlarımızdan alır, çalışanlarımızın yetkinlik düzeylerinin ve katılımlarının artırılması amacıyla eğitimler düzenleriz, gerekli kaynakları sağlarız.

Faaliyetlerimizin çalışanlarımız ve misafirlerimizin sağlığı ve güvenliği üzerine olan etkileri ile birlikte çevresel etkilerini belirler;

- Riskleri azaltmak, tehlikeleri ortadan kaldırmak,
- Çevre kirliliğini, kazaları, yaralanmaları, hastalıkları önlemek,
- Güvenli bir çalışma ortamı yaratmak,
- Faaliyetlerimizin olumsuz etkilerini azaltmak için;

Gerekli önlemleri alır, kontrolleri yapar ve önlemlerimizi geliştiririz.

Misafirlerimizi çevreye duyarlılığımız konusunda bilgilendirilerek, tatilleri süresince doğaya saygılı olmaları ve çevrenin korunması için katkıda bulunmalarını bekleriz.

Müşteri, çalışan ve diğer taraflardan gelebilecek geri bildirimleri, yasal mevzuatların da ötesinde müşteri odaklı bakış açısı ile adil ve tarafsız olarak değerlendiririz.

Tedarik süreçlerimizde, enerji verimliliği yüksek, çevreye duyarlı tercih politikaları izler, ürün ve hizmetlerimizi geliştirirken enerji verimliliğini arttırmayı hedefleriz.

Tedarikçilerimizin politikalarımıza ve yasal mevzuata uyumunu teşvik eder ve bu alanlarda iş birliği yapmaya özen gösteririz.

Turizm ve gıda zinciri içerisinde, çalışanlarımız, çalışan temsilcilerimiz ve diğer iç taraflarla birlikte, dış taraflar ile etkin iletişim kanalları kurar, ihtiyaç ve beklentileri belirleriz.

Mevcut kalite ve şikâyetleri ele alma sistemimizin, her bir çalışanımız tarafından bilinçli uygulanması, hizmet kalitemizin ve müşteri memnuniyetinin sürekli olarak iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Coral Group Hotels yönetimi olarak tüm çalışanlarımızı bu politikayı işlerinin ayrılmaz bir parçası olarak uygulamaya davet ediyoruz.

SİZİ ARAYALIM