Kalite Felsefemiz


OTI Hotels & Resorts olarak, müşteri memnuniyetini sağlayarak rekabet gücümüzü artırabileceğimize, yer aldığımız pazarlarda çok daha iyi yerlere gelebileceğimize inanıyoruz.

Hedefimiz, taahhüt etmiş olduğumuz hizmetleri yüksek kalitede en iyi şekilde vermektir. Bunu başarabilmek için en değerli desteği, alanında uzman çalışanlarımızdan almaktayız.

Müşteri, çalışan ve diğer taraflardan gelebilecek geri bildirimleri, yasal mevzuatların da ötesinde müşteri odaklı bakış açısı ile adil ve tarafsız olarak değerlendiririz.

Mevcut kalite ve şikâyetleri ele alma sistemimizin, her bir çalışanımız tarafından bilinçli uygulanması, hizmet kalitemizin ve müşteri memnuniyetinin sürekli olarak iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Genel Müdür olarak ben, tüm çalışanlarımızı bu politikayı işlerinin ayrılmaz bir parçası olarak uygulamaya davet ediyorum.

Sürdürülebilirlik Politikası

Seven Seas Hotel Life çevresel değerlerin, yaşam şartlarının korunması ve iyileştirilmesi için, doğal kaynaklardan yararlanmakta olan turizm sektörünün, üzerine düşeni yapması gerektiğine inanmaktadır. Bu doğrultuda, bağlı olduğu Oti Holding’in 2009 yılı başında yayınladığı Çevre ve Yeşil Manifestosu ile almış olduğu çevre koruma kararlarına paralel olarak çevre koruma çalışmaları yapmaktadır. Tanımlanmış olan çevre boyutlarından yola çıkarak çevre performansı hedefleri takip edilmekte ve sürekli iyileştirme raporlanmaktadır.

Seven Seas Hotel Life’ ın sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleri, Doğal Çevrenin Korunması, Tanıtım ve Destek Projeleri, İnsana Katkı, İnsan Haklarının Korunması ve Eğitime Destek gibi başlıklar altında toplanmış olup, Oti Holding şirketlerinin katılımı ile “Yeşil Güzeldir” ana teması altında sektöründe öncü çevre projeleri geliştirilmeye devam edilmektedir.

Seven Seas Hotel Life, sürekli olarak çeşitli yardım kampanyalarına katılmakta, sponsorluklar ve bağışlar yapmakta ve yardım amaçlı yerel sosyal projelere destek vermektedir. Bunları gerçekleştirirken uluslararası çocuk hakları politikaları izlenmektedir.

Seven Seas Hotel Life olarak konumlandığımız yerleşim biriminde kalkınmayı desteklemek için otelde tüketilen ürünler ve kullanılan malzemelerin Kemer bölgesinden seçimine özen göstermekle beraber; aynı amaçla, istihdam ettiğimiz personelin de bu bölgeden olmasıyla eğitimli personelimizin sürekliliğini sağlıyor ve hizmet kalitemizi koruyarak misafirlerimiz tarafından tekrar tercih edilirliğimizi arttırıyoruz. Böylelikle geleneksel yaşamın içinde olma şansı buluyoruz ve geleneksel yapıyı destekliyoruz. İyi hizmetin memnun personelden geldiği bilinciyle personelimizle istişare yapmak ve onların görüşlerini alarak sürekli iyileştirmeye katkılarını sağlıyoruz.

Bu bağlamda, geçtiğimiz operasyon yılında bir önceki döneme göre turizm sektöründe yaşanan krizi de aşarak sürdürülebilir kaynakları daha etkin kullanmak için istihdam olanağını devam ettirdik, daimi ve sezonda çalışan personelimizin eğitimini sağladık.

OTI Holding, otelcilik iş kolu yanı sıra Tur Operatörlüğü, Yer Hizmetleri, Satış Acenteliği, Havacılık ve Güvenlik şirketleri ile Turizm sektöründe öncü markaların başında geliyor.

Sürdürülebilir çalışmalarımız için iş birliklerimiz

Bölgesel yerel idareler, Tedarikçiler, Sosyal yardımlaşma kurumları, Alt yükleniciler, çalışanlar, Acenteler, Tur Operatörleri

2021 Sürdürülebilirlik Raporumuza istinaden:

 • Elektrik tüketimi: kişi başı elektrik tüketimi açık olduğumuz dönemde önceki yıla göre 6% azaldı
 • Su tüketimi: kişi başı su tüketimi açık olduğumuz dönemde önceki yıla göre 33% azaldı.
 • LNG tüketimi: kişi başı LNG tüketimi önceki yıla göre %18 arttı.
 • Toplam kimyasal tüketimi: kişi başı kimyasal tüketimi önceki yıla göre %8 azaldı.
 • Ambalaj atıkları kişi başı %37 azalmıştır.
 • Bir önceki yıla göre personel istihdamımız arttı.
 • Mavi Bayrak ödülü alındı.
 • Bölgesel istihdam oranımız %63’e yükseldi.

Seven Seas Hotel Blue, çevresel değerlerin, yaşam şartlarının korunması ve iyileştirilmesi için, doğal kaynaklardan yararlanmakta olan turizm sektörünün, üzerine düşeni yapması gerektiğine inanmaktadır. Bu doğrultuda, bağlı olduğu Oti Holding’in 2009 yılı başında yayınladığı Çevre ve Yeşil Manifestosu ile almış olduğu çevre koruma kararlarına paralel olarak çevre koruma çalışmaları yapmaktadır. Tanımlanmış olan çevre boyutlarından yola çıkarak çevre performansı hedefleri takip edilmekte ve sürekli iyileştirme raporlanmaktadır.

Seven Seas Hotel Blue’nun sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleri, Doğal Çevrenin Korunması, Tanıtım ve Destek Projeleri, İnsana Katkı, İnsan Haklarının Korunması ve Eğitime Destek gibi başlıklar altında toplanmış olup, Oti Holding şirketlerinin katılımı ile “Yeşil Güzeldir” ana teması altında sektöründe öncü çevre projeleri geliştirilmeye devam edilmektedir.

Seven Seas Hotel Blue, sürekli olarak çeşitli yardım kampanyalarına katılmakta, sponsorluklar ve bağışlar yapmakta ve yardım amaçlı yerel sosyal projelere destek vermektedir. Bunları gerçekleştirirken uluslararası çocuk hakları politikaları izlenmektedir. Her yıl bölgeden bir okul seçilerek ağaçlandırma yapılmakta ve yönetim ile beraber çocuklar ve yerel halk ile istişare yapılmaktadır.

Seven Seas Hotel Blue olarak konumlandığımız yerleşim biriminde kalkınmayı desteklemek için otelde tüketilen ürünler ve kullanılan malzemelerin Manavgat bölgesinden seçimine özen göstermekle beraber; aynı amaçla, istihdam ettiğimiz personelin de bu bölgeden olmasıyla eğitimli personelimizin sürekliliğini sağlıyor ve hizmet kalitemizi koruyarak misafirlerimiz tarafından tekrar tercih edilirliğimizi arttırıyoruz. Böylelikle geleneksel yaşamın içinde olma şansı buluyoruz ve geleneksel yapıyı destekliyoruz. İyi hizmetin memnun personelden geldiği bilinciyle personelimizle istişare yapmak ve onların görüşlerini alarak sürekli iyileştirmeye katkılarını sağlıyoruz.

Bu bağlamda, geçtiğimiz operasyon yılında bir önceki döneme göre turizm sektöründe yaşanan krizi de aşarak sürdürülebilir kaynakları daha etkin kullanmak için istihdam olanağını devam ettirdik, daimi ve sezonda çalışan personelimizin eğitimini sağladık.

OTI Holding, otelcilik iş kolu yanı sıra Tur Operatörlüğü, Yer Hizmetleri, Satış Acenteliği, Havacılık ve Güvenlik şirketleri ile Turizm sektöründe öncü markaların başında geliyor.

Otelcilik;

Dünya çapında yeni pazarlar; 71 farklı ülkeden misafirin ağırlanması

OTI Hotels & Resorts olarak Manavgat, Belek, Göynük de faaliyet gösteren otellerimiz toplamda 1472 oda kapasitesi ile dört bin civarında yatak sayısına sahiptir.

Sorumluluklar

Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı sorumlulukları tanımlanmış Sosyal Komite aracılığıyla yapmaktayız.

Sürdürülebilir çalışmalarımız için iş birliklerimiz

Bölgesel yerel idareler, Tedarikçiler, Sosyal yardımlaşma kurumları, Alt yükleniciler, çalışanlar, Acenteler, Tur Operatörleri

2021 Sürdürülebilirlik Raporumuza istinaden:

 • Elektrik tüketimi: kişi başı elektrik tüketimi önceki yıla göre 0,49 kWh artış gösterdi.
 • Su tüketimi: kişi başı su tüketimi önceki yılla aynı seviyede korundu.
 • LNG tüketimi: kişi başı LNG tüketimi önceki yılla aynı seviyede korundu.
 • Toplam kimyasal tüketimi: kişi başı kimyasal tüketimi önceki yıla göre %2,5 arttı.
 • Plastik atıkların geri dönüşümü ile 26 bin kW/sa. Tasarruf yapıldı.
 • Metal atıkların geri dönüşümü ile 20 bin kW/sa. Tasarruf yapıldı.
 • Kağıt atıkların geri dönüşümü ile 2.070 kg atığa karşılık 33 adet ağacın kesilmesi önlendi.
 • Cam atıkların geri dönüşümü ile 708 kg CO₂ salınımı önlendi.
 • Bir önceki yıla göre personel istihdamımız arttı.
 • Bölgesel tedarikçiden satın alma oranı arttı.
 • Toplam 50 kg mavi kapak Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne bağışlandı.
 • Mavi Bayrak ödülü alındı.
 • Bölgesel istihdam oranımız %70’e yükseldi.
ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

OTI Hotels & Resorts olarak, faaliyetlerimizi yasal mevzuatlara, çevre ve iş güvenliği standartlarına uygun olarak gerçekleştiririz. Bunu sağlamak için;

- Faaliyetlerimizin çevre, iş sağlığı ve güvenliği alanlarındaki etkilerini ve risklerini belirler, bu risklerin ortaya çıkmasını önlemek veya istenmeyen etkilerini azaltmak için gerekli tedbirleri alırız.

- Çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizin sürekli gelişimi için amaç ve programlar oluşturur, bunları gözden geçirir, gerekli kaynak yatırımlarını yaparız.

- Çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatların gerekliliklerini yerine getiririz.

- Kaza ve hastalıklara neden olabilecek tehlikeli ortamların ve faaliyetlerimizden kaynaklanan çevre kirliliğinin oluşmasını engellemek ve ortadan kaldırmak için gerekli kontrolleri yapar ve önlemler alırız.

- Çalışanlarımızı eğiterek katılımlarını sağlarız.

- Tedarikçilerimizi politikamız doğrultusunda çevre, iş sağlığı ve güvenliği standart ve mevzuatlarına uyumunu teşvik eder ve bu alanlarda işbirliği yapmaya özen gösteririz.

- Misafirlerimizi çevreye duyarlılığımız konusunda bilgilendirilerek, tatilleri süresince doğaya saygılı olma ve korumak için katkıda bulunmalarını bekleriz.

Genel Müdür olarak ben, tüm çalışanlarımızı bu politikayı işlerinin ayrılmaz bir parçası olarak uygulamaya davet ediyorum.

GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

OTI Hotels & Resorts olarak, tüm gıda üretim ve sunum süreçlerimizi yasal mevzuat ve uluslararası standartlar doğrultusunda gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz.

Hedefimiz, ürünlerimizi gıda güvenliği ilkelerine uygun şekilde üretmek, sunmak ve en üst düzeyde memnuniyet sağlamaktır.

Hedeflerimize ulaşabilmek için en değerli desteği, alanında uzman çalışanlarımızdan alır, çalışanlarımızın yetkinlik düzeylerinin artırılması amacı ile eğitimler düzenleriz.

Gıda üretim zinciri içerisinde, iç ve dış taraflar ile etkin iletişim kanalları kurarız.

Satın alma aşamasından sunuma kadar, gıda güvenliği risklerini belirler, bu risklerin ortaya çıkmasını önlemek için gerekli tedbirleri alırız.

Gıda güvenliği yönetim sistemimizi ve hedeflerimizi izler, sürekli gelişimi için programlar oluşturur ve gerekli kaynakları sağlarız.

Genel Müdür olarak ben, tüm çalışanlarımızı bu politikayı işlerinin ayrılmaz bir olarak uygulamaya davet ediyorum.

Genel Müdür

SİZİ ARAYALIM